POLICY

AGES Hörle AB tillverkar produkter till kunder med högt ställda krav och förväntningar.

Vi skall arbeta på ett sådant sätt att vi värnar om miljön, skapar en eftertraktad arbetsplats och ge oss nöjda kunder. Lagar och krav från kunder, myndigheter och omgivning skall uppfyllas med så god marginal som möjligt.
Ständiga förbättringar skall driva oss till fler kunder, bättre arbetsmiljö, mindre miljöpåverkan och bra lönsamhet.

AGES HÖRLE AB

AGES HÖRLE AB